Kontejnery na bioodpad a větve

Od 28. 3. 2024 jsou po obci na obvyklých místech přistaveny kontejnery na bioodpad (tráva, rostlinné zbytky) a kontejner na keře a větve zůstává pouze v Bosně. 

Prosíme o dodržování třídění tohoto odpadu, kontejnery mají informační cedule.

Kde jsou kontejnery?

  • Bosna - bioodpad; keře a větve
  • Bytovky - bioodpad
  • Na Stránce - bioodpad
  • U kostela - bioodpad
  • U školy - bioodpad