Matriční úřad

Dle rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina byl od 1.4.2023 výkon matriční agendy přesunut na místně příslušnou ORP, Městský úřad Velké Meziříčí, z důvodu momentálního nedostatku matričního pracovníka na OÚ Tasov.

V případě potřeby řešit životní situace, které spadají do matriční agendy (uzavření manželství, úmrtní list, prohlášení o určení otcovství) kontaktujte prosím matrikářku Bc. Kateřinu Komínkovou (kominkova@velkemezirici.cz, +420 566 781 177).

Upozornění: Czechpoint (výpis z RT, výpis z KN apod.), změny v evidenci obyvatel (změny trvalého pobytu apod.) a ověřování podpisů (legalizace) a kopie listin (vidimace) se přesun matriky netýká a je možné je na OÚ Tasov vyřizovat i nadále.

Pro více informací se prosím obracejte na Obecní úřad v Tasově v době úředních hodin: pondělí 7.30 - 17.00h, středa 7.30 - 15.00h nebo na tel.: 566 547 159.


Rozhodnutí o výkonu přenesené působnosti