Publicita dotací

Publicita-webPublicita-chodniky-u-ZS

Publicita-oprava-komunikace

Zlepšení nakládání s odpady v obci Tasov
OP Životní prostředí (FS), datum alokace: 21.12.2020, projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO

Kontejnery-vyveseniPořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Tasov
Integrovaný regionální OP (EFRR), datum alokace: 25.09.2020, projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO

IMG-1240 

Obnova parku v Tasově
OP Životní prostředí (ERDF), datum alokace: 20.04.2015, projekt dokončen

IROP-ZP
Realizace protipovodňových opatření v obci TASOV
OP Životní prostředí (CF), datum alokace: 12.11.2014, projekt dokončen

IROP-ZP
Kompostéry pro občany obce Tasov

OP Životní prostředí (CF), datum alokace: 05.09.2014, projekt dokončen

IROP-ZP

Technické vybavení komunitní kompostárny Tasov

OP Životní prostředí (CF), datum alokace: 08.11.2013, projekt dokončen    

IROP-ZP

Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tasov

OP Životní prostředí (CF), datum alokace: 08.11.2013, projekt dokončen    

IROP-ZP

Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF), datum alokace: 05.05.2009, projekt dokončen

logo-iop