Kulturní památky

Znak - znakové privilegium nebylo Tasovu nikdy vydáno. Používá se znak se třemi orlími křídly, podle erbu pánů z Tasova a z Lomnice. Barvy nejsou doloženy, pravděpodobně podle barev panského znaku byla na stříbrném štítě černá křídla se zlatým perizoniem a červenými růžičkami.

Tasov-znak-RGB
Pečeť - z r. 1750 se 3 křídly pánů z Lomnice se 3 růžičkami


Kulturní památky

Kostel sv. Petra a Pavla -  v jádru gotický, barokně vystavěn r. 1728-30. K původnímu polygonálnímu gotickému závěru presbytáře byla přistavěna barokní loď s pruskou klenbou a průčelní věž. V dávných dobách měl Tasov tři kostely, z nichž dva - kostel sv.Petra a Pavla a kostel sv. Václava - měly své vlastní samostatné duchovní správy. Třetí kostel, zasvěcený sv. Jiří, byl kostel filiální. První zmínka o faře a kostele sv. Petra a Pavla se uvádí r. 1341, kdy Tasov byl sídlem děkanství, které bylo velice rozsáhlé. O druhé faře se hovoří od r. 1440. Ještě r. 1560 jsou v Tasově uváděny dvě fary a tři kostely. Ale již v r. 1572 měl Tasov pouze faru jednu, která později vlivem reformace zanikla. Tasov patřil až do r. 1662 do Rudíkova a poté do r. 1734 do Budišova. Tohoto roku byla v Tasově zřízena lokálie, která v r. 1785 byla povýšena na samostatnou faru. Kostel sv. Václava stával před někdejším panským dvorem, dnes u budovy základní školy. R.1785 byl zrušen a rozbořen. Kostel sv. Jiří zanikl v druhé polovině 16.stol.. Stával na místě nynější farské zahrady a starobylá socha zde stojící připomíná tento tasovský kostelík.

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Tasově stojí v nadmořské výšce 432m n.m. je dlouhý 40,7m, široký 10,7m a 13,7m vysoký, kostelní věž je vysoká 39,8m. Kostel byl v nynější podobě vybudován v létech 1728-1730 nákladem hraběte Josefa Paara, Kostel byl vybudován na místě původního kostela, jehož nejstarší část pochází z 12.stol. K rozsáhlému presbytáři byly přistavěny ostatní části chrámu. Gotický ráz presbytáře však byl porušen tím, že byla zazděna gotická okna a gotická klenba byla nahrazena klenbou valenou, tím byl vzhled presbytáře přizpůsoben vzhledu ostatních části chrámu. Stěny a klenba gotického presbytáře byly zdobeny bohatými freskami..

Nynější výzdoba chrámu je velmi bohatá. Jsou to především tři oltáře, které jsou zasvěceny sv. Petru a Pavlu, Panně Marii Lurdské a sv. Kříži.

Hlavní oltář je ozdoben kopii vzácného obrazu ,,Loučení sv. Petra a Pavla před smrtí". V chrámové lodi je dalších šest velkých nástěnných obrazů představujících sv. Jana Nepomuckého, sv. Annu, sv. Barboru. sv. Josefa, V interiéru jsou řezbářsky bohatě zdobené kostelní lavice z r. 1680.

Na věži jsou barokní plastiky sv. Sebastiána a sv. Floriána. Obrazy tvoří krásný doplněk vnitřní výzdoby chrámu. Jejich tvůrcem je malíř Ondřej Kuběcký. Obrazy byly namalovány v době vybudování kostela tj.r.1728 až 1730. Vlastní historii má velmi vzácný obraz sv. Václava, který pochází z někdejšího tasovského kostela sv. Václava.

Po rozboření tohoto kostela byl obraz darován kostelu v nedaleké Rudě, odkud byl r. 1898 odkoupen a vrácen zpět do Tasova. Ve farním kostele se nachází další tři vzácné mariánské obrazy, z nichž zvláště cenná je dřevořezba ,,Panna Maria Tasovská".

Na věži kostela jsou dva zvony z let 1483 a 1763. V polovině výšky věže jsou po stranách umístěny dvě kamenné sochy sv. Petra a Pavla 3,25m vysoké, též z doby budování nynějšího kostela a tvoří vhodný doplněk jeho vnějšího vzhledu. Kolem kostela byl od nepaměti hřbitov.

V roce 2023 byla natřena střecha kostela a původní hodinový stroj byl zakonzervován a nahrazen elektronickým strojem.

IMG39413
Náhrobky Františka Bílka - na starém hřbitově u kostela.

IMG39454
Hrádek - zřícenina gotické tvrze pod městečkem. Stojí na východním okraji obce na mírné vyvýšenině nad potokem. Jde o zbytky kruhové zdi a brány gotické tvrze z doby kolem roku 1390, která je od roku 1569 uváděná jako pustá. Na tvrzi sídlili svobodní Dvořáci.

IMG39590
.
Dub - zřícenina hradu v údolí řeky Oslavy 2km

zricenina-hradu-dub

Vila Jakuba Demla - spisovatele a básníka 1878-1961 jejím architektem je známý architekt Bohuslav Fuchs. Jakub Deml se podle svého vlastního vyjádření v knize Mohyla narodil v domě čp. 100, podle fotografie v knize jej lze identifikovat jako dnešní dům se stejným čp.

IMG30278
Literární památník Vysočiny - otevřen v srpnu 2002. Odborným garantem je Muzeum Vysočiny v Třebíči. Na financování nákladů přispěl Kraj Vysočina, Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových a další sponzoři. Památník je zaměřen na život a dílo Jakuba Demla a další umělce spojené s ním nebo s krajem, např. Marie-Rosa Junová, Pavla Kytlicová, Stanislav Vodička, František Bílek, Josef Pěnčík, Karel Švestka, Jindřich Zezula, Lidmila Dohnalová-Vodičková a mnoho dalších.

Stara-skola

Smírčí kámen s vytesaným křížem - u silnice k Vanči.

Socha sv. Jana Nepomuckého v obci je z 2.čtvrtiny 18.stol.

Socha sv. Josefa u silnice do Kamenné je kvalitní barokní plastika z 2.čtvrtiny 18.stol.

Socha sv. Jiří stojí na zahradě fary.