Literární památník Vysočiny

IMG-0729

Literární památník Vysočiny se nachází v budově bývalé měšťanky, která zůstala po dostavbě nové budovy základní školy nevyužitá, takže když vznikla myšlenka o zřízení památníku umělců Vysočiny, bylo jasné, kde bude památník umístěn.

Památník byl otevřen 30. září 2002. Zřizovatelem je Obec Tasov, odborným garantem Západomoravské muzeum v Třebíči.

Většinu finančních nákladů hradila obec, výrazně pomohly dotace od Kraje Vysočina a od Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a také sponzorské dary jak finanční tak materiální. Přehled všech sponzorů Památníku si můžete prohlédnout po levé straně vstupních dveří do první místnosti.

V současné době je zpřístupněna první část expozice, která se nachází ve dvou místnostech. 

Menší, bývalá sborovna, je věnována především tasovskému rodáku, spisovateli a básníkovi páteru Jakubovi Demlovi. Zde si můžete prohlédnout část původního Demlova nábytku navrženého architektem Bohuslavem Fuchsem. Na skříňce vpravo u okna je busta J. Demla od sochaře Kapinuse. V knihovně jsou umístěny dokumenty a Demlovy knihy, drobné propagační tisky, ve skříňce hned vpravo za dveřmi si všimněte rukopisu receptu. Deml sbíral různé recepty jídel a nápojů. 

Místnost je doplněna fotografiemi Pavla Heřmana z Třebíče a Tomáše Vážana z Olomouce a kolorovanými kresbami Lidmily Dohnalové - Vodičkové.

Ve větší místnosti je vpravo ode dveří věnován prostor krátkému výčtu bohaté historie Tasova a místním památkám, doplněných mapkami a fotografiemi. Po stěnách jsou obrazy Jindřicha Zezuly z Dolních Heřmanic, Františka Bílka, Otto Strizska, Lidmily Dohnalové-Vodičkové a dalších. Ve vitrínách si prohlédněte knihy a dokumenty Stanislava Vodičky, Pavly Kytlicové, Marie Rosy Junové, Josefa Pěnčíka, Miloše Kačírka a neposlední řadě současného tasovského spisovatele Karla Švestky.

Po prohlídce můžete navštívit hrob Jakuba Demla na starém hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla. Delší procházkou si můžete prohlédnout pamětní desku Jakuba Demla a akademického sochaře Miloše Vlčka na pilíři vstupní brány do vily Jakuba Demla v Bosně.

Termín na prohlídku Literárního památníku Vysočiny si můžete domluvit u p. Terezy Axmanové na tel č. +420 777 760 151.


  Jakub Deml