Hlášení rozhlasu 7. 2. 2024

Z důvodu výskytu ptačí chřipky ve Valdíkově, okr. Třebíč, vydala Státní veterinární správa nařízení o sčítání drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí. Více informací na úřední desce nebo na tel. 603 157 458.

Prosím chovatele v Tasově, aby neprodleně osobně nahlásili počet kusů drůbeže na obecním úřadě.


Mimořádné veterinární opatření - ptačí chřipka

0