Hlášení rozhlasu 14.5.2024

Ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května bude pracovník Vodárenské společnosti provádět ddečty vodoměrů.

Kdo nebude doma, může odečet umístit na viditelné místo u domu nebo poslat na email. Bližší informace najdete na webových stránkách obce nebo na nástěnce u obchodu.