Oznámení o samovýrobě 2024

Obec Tasov oznamuje občanům, že palivové dříví na části pozemku parc. č. 161/8, k. ú. Čikov (Doubrava) a části pozemku parc. č. 752/1, k. ú. Oslava (Brabisko) a parc. č. 5191, k. ú. Tasov (směr na Holubí Zhoř) je stále možné těžit formou samovýroby.

V případě zájmu nejprve kontaktujte místního revírníka LČR – Vladimír Smejkal, tel. +420 724 524 184.

Obec Tasov a samovýrobce uzavřou smlouvu o zadání samovýroby, která obsahuje poučení o bezpečnosti práce při zpracování dřeva a dalším postupu samovýroby.

Samovýrobci, kteří již uzavřeli smlouvu v roce 2023, mohou opět žádat i o smlouvu v roce 2024.

Podmínky zůstávají neměnné:

• cena 100 Kč/m3

• maximálně 10 m3 na jedno č.p.

• poklidit klestí

• po vytěžení nechat na hromadě, p. Smejkal spočítá m3 a zkontroluje, teprve poté bude možné dřevo odvézt

• platba proběhne v hotovosti na Obecním úřadě Tasov nebo bankovním převodem na základě podkladů od p. Smejkala, které úřadu dodá

• těžba musí proběhnout do 30 dnů od podpisu smlouvy


V Tasově 3. 1. 2024


Ing. Iveta Zezulová, DiS.

starostkaOznámení samovýroby 2024

Doubrava (k. ú. Čikov)

Brabisko (k. ú. Oslava)

Čertovka (směr Holubí Zhoř)