Článek hejtmana Kraje Vysočina - červen 2024

schrek

Kraj-VysocinaSedm zpráv z Kraje Vysočina

Každé dva roky pořádá Kraj Vysočina veřejnou diskuzi, v rámci níž hledá nejdůležitější témata pro další směřování rozvoje našeho regionu. Jde o výstup z Veřejného fóra ověřený hlasováním veřejnosti. Aktuálně veřejnost jako hlavní témata pro řešení uvedla propagaci lokálních potravin, podporu psychického zdraví obyvatel nebo např. výstavbu vysokorychlostní trati vč. modernizace navazujících tratí. K těmto tématům přidávám výčet toho, co se u nás v regionu aktuálně děje. 

Zahájili jsme s několikaměsíčním náskokem oproti plánu práce na druhé části Jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Východní část obchvatu Jihlavy spojuje napojení Třebíče s II/602 směr Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou a D1. Stavba bude stát 277 miliónů korun a bude hrazena s podporou státu, protože se ji po dohodě s Ministerstvem dopravy podařilo zařadit jako součást návozových tras pro nadrozměrné komponenty potřebné k výstavbě nových bloků dukovanské elektrárny. Zakázku kraj vysoutěžil s 20% úsporou oproti projektovaným nákladům.

Nově vytvořený platební portál, který ušetří čas obcím i občanům, už je v provozu. Všechna města a obce v regionu mohou využit službu Platebního portálu Kraje Vysočina. Prostřednictvím bezpečného rozhraní lze pro zapojená sídla umožnit občanům zaplatit obecní poplatky, například za popelnice, psy nebo i úhrady školám. Služby Platebního portálu spravovaného Projektovou kanceláří Kraje Vysočina jsou vhodné pro obce, města, školy i spolky. Více informací na www.platbyvysocina.cz.

Půl miliardy na rozvoj obecní sportovní infrastruktury. Kraj Vysočina v mimořádném dotačním programu Sportovní infrastruktura 2024 nabídl patnácti městům s rozšířenou působností celkem půl miliardy na urychlení realizace městských projektů výstavby, přestavby nebo oprav sportovních areálů. Cílem je podpořit v přirozených spádových centrech kraje sportovní infrastrukturu využívanou k provozování organizovaného sportu a napomoci zájmu veřejnosti o sportovní aktivity s pozitivním dopadem na jejich zdraví. Prvním podpořeným projektem je projekt rozšíření letního sportovního areálu v Chotěboři. Nebývale vysokou podporu sportování, kterou dosud města Vysočiny nikdy v minulosti nezažila, umožnily kraji dobré výsledky hospodaření v posledních letech.    

Deset osobností získá nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. Mezi letošními laureáty jsou český biolog Josef Bryja, profesorka lékařské imunologie Jitka Palich Fučíková, prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza, atlet Eduard Kubelík, ředitelka Oblastního spolku ČČK Havlíčkův Brod Ilona Loužecká, historička Hana Nováková, student a edukátor Matěj Pavliš, novinář a pedagog Milan Pilař, podnikatel Jiří Štefl a Ladislav Vrátný, osobnost Zlaté podkovy Humpolec.

Připomněli jsme si 20 let v Evropské unii. Kraj Vysočina je nejúspěšnějším krajem v čerpání evropských prostředků na obyvatele. Ze statistik Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyplývá, že za posledních dvacet let, tedy za dobu členství České republiky v EU, podpořily evropské fondy na území Kraje Vysočina projekty různých žadatelů částkou více než 74 miliard korun. Samotný Kraj Vysočina (úřad) má na kontě projekty za více než 13,5 miliardy korun. Nejvíce peněz šlo do modernizace a výstavby silnic, do sociálních služeb a zdravotnictví.

Pracujeme vytrvale na propagaci Vysočiny, třeba tím, že se u nás (i o nás) budou točit filmy. Celkem až miliónem korun, který schválila krajská rada, letos podpoří krajská destinační agentura Vysočina Tourism filmařské i dokumentární projekty, které se produkční týmy rozhodnou realizovat na Vysočině. Vysočina tak bude na obrazovkách i v kinech více vidět, což vždy přiláká nejen turisty, ale často osloví i lidi, kteří hledají dobré místo pro svůj život. 

Gratulujeme vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2024. Nejlépe na Vysočině se třídí v Salačově Lhotě, Obratani, Pacově, Havlíčkově Brodě, Novém Veselí, Jemnici, Vojnově Městci, Batelově a ve Žďáře nad Sázavou. Odpadová odpovědnost v rámci Kraje Vysočina je velice příkladná a náš region patří v tomto směru k nejaktivnějším v ČR.

Další informace pro Vás budu mít opět za měsíc. Novinky z práce krajské samosprávy jsou k dispozici také na www.kr-vysocina.cz

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina